Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΓΙΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ και ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟ...!!!

«Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ και ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»...!!!

Με τη Χρυσή Αυγή και τον Ηλία Κασιδιάρη τα «βάζει» ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ, ο οποίος μέσα από μακροσκελή επιστολή του καλεί τους Χρυσαυγίτες να δηλώσουν ξεκάθαρα τη θέση τους απέναντι στον χριστιανισμό και την Εκκλησία.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς σε επιστολή του αναφέρει δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη αλλά και τις νεοπαγανιστικές κινήσεις του καταγγέλοντας το κόμμα της Χρυσής Αυγής ότι χρηματοδοτείται από κύκλους του εξωτερικού προκειμένου να επιβάλουν τη δικτατορία του σατανά.
***********************
Στην επιστολή του ο Μητροπολίτης τονίζει ότι το «φαινόμενο του νεοπαγανισμού κατασκευάστηκε από τους σκοτεινούς ηγήτορες της νέας εποχής και της νέας τάξεως πραγμάτων για να αποτελέσει εκ παραλλήλου με το Ισλάμ τους προωθητικούς κριούς για την εκπόρθηση του χριστιανισμού». 
***********************
Ο Μητροπολίτης «τα βάζει» και με τον Δία χαρακτηρίζοντάς τον «αίσχιστο κακούργο παιδεραστή που μεταμορφώνεται σε αετό για να αρπάξει τον νεανία Γανυμήδη και να ασελγήσει μαζί του»!
***********************
Ο πιανίστας της Χρυσής Αυγής
***********************
Μέσα στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ζοφερῆς πραγματικότητος ὁ ἐντιμότατος βουλευτής τοῦ κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αὐγή κ. Ἀρτέμης Ματθαιόπουλος πού χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ πιανίστας τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς» σέ πρόσφατη συνέντευξή του στό περιοδικό Crash τῆς 1/4/2013 στό δημοσιογράφο κ. Σ. Μπότσαρη δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ πολλῶν ἄλλων ὅτι «εἶμαι πολύ θρῆσκος, ἀλλά δέν πηγαίνω στήν Ἐκκλησία. 
Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει μιά ἀνώτερη δύναμη ἀλλά δέν μεταφράζω αὐτή τήν πίστη σέ κανόνα τῆς ζωῆς μου. 
Νοιώθω πιό πολύ Ἕλληνας παρά Χριστιανός» καί στήν ἐρώτηση ἐάν ὁ Ἑλληνισμός καί ὁ Χριστιανισμός συμβαδίζουν ἔπειτα ἀπό 2000 χρόνια στήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπήντησε «δέν εἴμαστε ὅλοι ἀδελφοί σήμερα. 
Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα» καί στό ἐρώτημα «τήν ἀρχαία Ἑλληνική θρησκεία πῶς τήν βλέπεις;» δήλωσε «τήν σέβομαι, ἐμεῖς στήν Χρυσή Αὐγή πιστεύουμε στήν... ἀνεξιθρησκεία»...!!!
***********************
Ο Κασιδιάρης χαιρετίζει το ηλιοστάσιο
***********************
Ἡ συνέντευξις τοῦ συγκεκριμένου κυρίου ὁμοῦ μετά τῆς στόν Τύπο κυκλοφορηθείσης πληροφορίας ὅτι ἕτερος ἐντιμότατος Βουλευτής τοῦ κόμματος ὁ κ. Ἠλίας Κασιδιάρης ἡγούμενος τῶν νεολαίων «ἀνῆλθε» εἰς ὑψηλόν ὄρος γιά νά χαιρετίση τό χειμερινό ἡλιοστάσιο (!!!) καί νά ἀποδώσει τιμάς στό ἄστρο τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος πού δέν παύει νά εἶναι ἄλογη καί ἀσυνείδητη μάζα ἐνέργειας, θέτει οὐσιώδη καί κρίσιμα ἐρωτήματα γιά τόν πρόδηλο νεοπαγανισμό τῶν ἀνωτέρω διότι ὀφείλει τό κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς νά γνωστοποιήση ἐπίσημα τήν θέση του γιά νά γνωρίζουν οἱ ψηφοφόροι του τί πρεσβεύει καί νά ἐκτιμήσουν ἀνάλογα τήν στάση του καί τίς σημερινές πεποιθήσεις του γιατί παλαιότερα εἶχε ἀναρτήσει σαφεῖς παγανιστικές καί ἀποκρυφιστικές θέσεις.
***********************
Να πάρει θέση η Χρυσή Αυγή για τον παγανισμό
***********************
Τίθενται τά ὀξύτατα καί οὐσιώδη ἐρωτήματα καί καλοῦνται τόσον ὁ κ. Ματθαιόπουλος ὅσον καί τά ὄργανα τοῦ κόμματος Λαϊκός Συναγερμός Χρυσή Αὐγή νά μᾶς πληροφορήσουν εἰς τί ἀκριβῶς συνίσταται ὁ σεβασμός τους πρός τήν εἰδωλολατρεία τῆς ἀρχαίας θρησκείας. 

Τούς ἐκφράζει δηλαδή ὁ ἀνθρωπομορφισμός τῆς εἰδωλολατρείας καί ἡ ἀπόδοσις ἀνθρώπινης μορφῆς μέ τήν πλαστική φαντασία τῶν ἀνθρώπων καί στήν ψυχικότητα καί στήν σωματικότητα τῶν δῆθεν θεῶν; 
Καί ταυτόχρονα ἡ ἐνσάρκωσις σέ αὐτούς δυνάμεων τῆς φύσεως ἀλλά καί χυδαίων ἀνθρωπίνων παθῶν;
***********************
Ο κακούργος παιδεραστής Δίας
***********************
Ἀγνοοῦν ὅτι ἡ εἰδωλολατρεία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἶναι προϊόν τῆς ποιητικῆς φαντασίας τοῦ Ὁμήρου καί τοῦ Ἠσιόδου; 
Ἀγνοοῦν ὅτι ὁ πολύς Ἠρόδοτος στό Β΄ βιβλίο τῶν Ἱστοριῶν του γράφει 
«Οὕτοι δέ εἰσίν οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι καί τοῖσι θεοῖσι τάς ἐπωνυμίας δόντες καί τιμᾶσθαι καί τέχνας διελόντες καί εἴδεα αὐτῶν σημήναντες» (αὐτοί δηλ.Ὅμηρος καί Ἠσίοδος εἶναι ἐκεῖνοι πού συνέθεσαν στούς Ἕλληνες τήν θεογονία των καί ἔδωσαν στούς θεούς τά ὀνόματά των καί τάς πρεπούσας σέ αὐτούς τιμάς καί ἐμοίρασαν σέ αὐτούς τάς τεχνικάς ἐπιδεξιότητας καί καθώρισαν σέ αὐτούς τήν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση).
***********************
Ἀγνοοῦν τό ἠθικό παραλήρημα τῆς ἀρχαίας θρησκείας πού παρουσίαζε τόν ὑπέρτατο θεό Δία ὡς αἴσχιστο κακοῦργο παιδεραστή πού μεταμορφώνεται σέ ἀετό γιά νά ἁρπάξη τόν νεανία Γανυμήδη καί νά ἀσελγήση μαζί του ἤ λησμονοῦν ὅτι ὁ ἴδιος ψευδοθεός κατά τήν φαντασία τῶν δημιουργῶν του, πότε μετεβάλετο σέ χρυσή βροχή γιά νά γονιμοποιήση τήν Δανάη καί πότε σέ ταῦρο γιά νά κλέψη τήν Εὐρώπη προκαλῶντας τήν ἀκατέσχετο μῆνι τῆς γυναίκας του ψευδοθεᾶς Ἥρας; 
Ἀγνοοῦν ὅτι στήν ἀρχαία θρησκεία ἐπιβίωσαν φετιχιστικά καί τοτεμικά ὑπολείματα πρωτογόνων θρησκευτικῶν ἀντιλήψεων, μαγικές τελετουργίες, ὀργιαστικές μυστηριακές λατρεῖες, ἀνθρωποθυσίες καθώς καί λατρεῖες τερατομόρφων ὄντων (σφίγγες, ἅρπυες, ἑκατόγχειρες, κένταυροι κ.λ.π.).
***********************
Ἀγνοοῦν ὅτι στήν ἀρχαῖα θρησκεία ὑπῆρχε ἡ λεγομένη ἱερογαμία δηλ. ὁ γάμος ἑνός θεοῦ καί μιᾶς θεᾶς ἤ ὅτι ἡ ἱεραρχία τοῦ δωδεκαθέου δέν ἦταν δεδομένη ἀλλά τῆς κυριαρχίας τοῦ Διός προηγήθη ἡ κυριαρχία τοῦ Κρόνου καί ἐκείνης ἡ κυριαρχία τοῦ Οὐρανοῦ; 
***********************
Ὁ Κρόνος ἐξεθρόνισε τόν πατέρα του Οὐρανό γιά νά ἐκβληθῆ καί ἐκεῖνος κατόπιν ἀπό τόν υἱό του Δία. 
Ἡ κατάλυση τῆς ἀρχῆς τοῦ Κρόνου ἐκ μέρους τοῦ Διός ἐπῆλθε κατόπιν λυσσώδους ἀγῶνος, κατά τόν ὁποῖο ὁ Ζεύς εἶχε συμμάχους τούς ἑκατόγχειρες ὁ δέ Κρόνος τούς Τιτάνες. 
Ἐρωτῶνται λοιπόν οἱ ἀνωτέρω
Αὐτά σέβονται καί θεωροῦν ὡς πραγματικότητες;
              --------------------------------------

Αντιχριστιανοί και στον ΣΥΡΙΖΑ
          -----------------------
Ἀναμένομε τήν ἀπάντησή τους διότι ἄλλως εἶναι τό ἴδιο ἐπικίνδυνοι γιά τό γένος τῶν Ἑλλήνων ὅπως καί ὁ ἐκ τῆς ἰδίας πηγῆς τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν ἀναβλύζων ἕτερος πόλος τοῦ δῆθεν διαφωτισμοῦ ἐκφραζόμενος διά τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ μένους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ» καταλήγει η επιστολή του Πειραιώς.

25 σχόλια:

 1. Ότι τελειότερο είχε να πει και να κάνει ο άνθρωπος, το είπαν και έπραξαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας εμπνεόμενοι πάντα από το Ολυμπιακό πνεύμα.

  Ο εβραίος ασιάτης θεός σου παπά βρυκόλακα, που διατάζει σφαγές λαών ακόμα και νηπίων, καταδικάζει τους ανθρώπους σε αιώνια βασανιστήρια, είναι στη παρακμή του, σε μερικά χρόνια, μόνο κάτι γριές και ανόητοι θα πιστεύουν στον εβραίο θεό του μίσους.

  Κατά πρόσταγμα Κυρίου!!
  Eξωλόθρευσε πάντας τους κατοίκους της Γαί. (Ιησούς του Ναβή 8.27)

  ”Εξολόθρευσε κάθε τι απ’ τους Αμαληκίτες, μη λυπηθείς, αλλά εξόντωσε άνδρες,
  γυναίκες και παιδιά, από νήπια έως και θηλάζοντα, βόδια, πρόβατα, καμήλες και όνους”. (Μασ.) Α΄Σαμ.15.3. ή (Ο΄)Α΄Βασιλειών 15.3.

  ”Ούτω θέλεις κάμει εις πάσας τας πόλεις τας πολύ μακράν από σου... δεν θέλεις
  αφήσει ζων ουδέν έχον πνοήν• αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος”. Δευτερονόμιο 20.10-17

  ”Κι εσύ Βαβυλώνα γρήγορα θα καταστραφείς και μακάριος όποιος σου ανταποδώσει
  όσα έκανες! Μακάριος όποιος πιάσει και συντρίψει τα βρέφη σου στο βράχο”! Β.Β.
  Ψαλμός (ΡΛΖ) 137 ή (Ο΄) Ψαλμός 136. και Ησαΐας 13.17-22.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στην «Παλαιά Διαθήκη» περιγράφονται πλήθος εγκλημάτων καθώς καί ρατσιστικών κι αποτρόπαιων πράξεων τού Γιαχβέ, οι οποίες κατά κανόνα υπερβαίνουν τα όρια τής κοινής λογικής.

  «Και θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς, όσους επεστράτευσαν κατά τής Ιερουσαλήμ• η σάρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθεί εκ των οπών αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθεί εν τω στόματι αυτών». (Ζαχαρίας», ιδ΄ 12).
  «Θέλω μεθύσει τα βέλη μου από αίματος και η μάχαιρά μου θέλει καταφάγει κρέατα από του αίματος των πεφονευμένων και των αιχμαλώτων, από τής κεφαλής των αρχόντων των εχθρών.» (Δευτερονόμιον», λβ΄ 42).
  «Και πατάξω πάντας τούς κατοικούντας εν τη πόλει ταύτη, τούς ανθρώπους και τα κτήνη, υπό λοιμού μεγάλου θέλουσι αποθάνει.» («Ιερεμίας», κα΄ 6).

  «Μεσούσης τής νυκτός, ο Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω, από τού πρωτοτόκου τού Φαραώ τού καθημένου επί τού θρόνου, έως τού πρωτοτόκου τού αιχμαλώτου τού εν τω δεσμωτηρίω και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών.» («Έξοδος», ιβ΄ 29).

  «Τους βωμούς αυτών θέλεις καταστρέψει και τα είδωλα αυτών θέλεις συντρίψει και τα άλση αυτών θέλεις κατακόψει.» («Έξοδος», λδ΄ 13).

  «Κατηραμένος ο καρπός τής κοιλίας σου και τα γεννήματα τής γής σου... αι αγέλαι των βοών σου και τα ποίμνια των προβάτων σου... Προσκολλήσαι Κύριος εις σε το θανατικόν ... Θέλει σε πατάξει ο Κύριος με μαρασμόν και με πυρετόν και με ρίγος και με φλόγωσιν και με μάχαιραν και με ανεμοφθορίαν και με ερυσίβην.. Θέλει σε πατάξει ο Κύριος εις τα γόνατα και εις τα σκέλη με πληγήν κακήν... Και θέλει φάγη τα έκγονα της κοιλίας σου, από των σαρκών των υιών σου και των θυγατέρων σου.»

  «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών• αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ... Και εξεγειρώ τα τέκνα σου Σιών, κατά των τέκνων σου, Ελλάς• και σε έκαμον ως ρομφαία μαχητού.» («Ζαχαρίας», θ΄ 9-15).

  Αυτός είναι ο χριστιανισμός που κρύβεται πίσω από τα μούσια του τραγόπαπα.

  Ο Γερμανός διανοητής και φιλόσοφος Nietschze, Friedrich, γράφει:
  «Καταδικάζω τον Χριστιανισμό.
  Απαγγέλλω κατά της χριστιανικής Εκκλησίας την εσχάτη όλων των κατηγοριών.
  Τον θεωρώ ως την μεγαλύτερη διαφθορά ...Μετέβαλε κάθε αξία σε απαξία, κάθε αλήθεια σε ψέμα, καθετί έντιμο σε αχρειότητα.Τον θεωρώ ως την μεγαλύτερη κατάρα και διαστροφή, το μεγαλύτερο εκδικητικό ένστικτο,που προκειμένου να επιβληθεί χρησιμοποίησε κάθε μηχανορραφία και υποχθόνιο μέσο, δεν εδίστασε μπροστά σε καμιά μικροπρέπεια. Τον ονομάζω το ανεξίτηλο στίγμα της ανθρωπότητας...»


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τί τα θες, τι τα γυρεύεις, οι Χρυσαυγίτες είναι "γενίτσαροι" τού Έθνους και "συμπεθέρια" του Συριζα.
  Όλα στη Ζωή αποκαλύπτονται.
  Έλληνες χωρις να είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν υπάρχουν.
  Ο Κολοκοτρώνης έκανε την επανάσταση του 1821
  "γιά του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φοβερα επιχειρήματα κατινίτσα!

  Πέσε τώρα μπρούμυτα και προσκύνα προς jerusalem μεριά πες και τρις φορές το πάτερ υμών εξ σιών και δεκατρείς φορές το κυρ ελέησον, και μετά κάνε και μπε μπε, προσκυνημένη προβατίνα.
  Αλλά μάθε καθυστερημένε ότι οι Έλληνες και στους θεούς ορθοί μιλούσαν, το προσκύνημα είναι ασιατικό, όπως και ο εκδικητικός γιαχβέ σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. zaglos
  εισαι υπερβολικος.........

  Μητροπολιτη η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ειναι πολιτικο κομμα .....
  δεν ειναι θρησκευτικη οργανωση.....και μαλιστα της αρεσκειας σου.......

  Μητροπολιτη ζητησες και απο τα αλλα κομματα να παρουν θεση????????
  η βαλεις κατα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ οπως οι αθεοι και οι ισλαμιστες??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ k. Σολωμού, δεν αναφέρω το isaak γιατί έχω αλλεργία με τα εβραϊκά ονόματα!

   Ναι είμαι λιγάκι υπερβολικός, αλλά είναι απάντηση στον ζούλα κιναιδα παπά που χυδαιολογεί κατά τα σεβάσματα των προγόνων μας.

   Διαγραφή
 6. Μισούν τα υπανθρωπάκια τον Χριστιανισμό, επειδή η φύση τούς έκανε κακομούτσουνους και λεχρίτες σαν να μην έχουν καμία σχέση με τους Έλληνες και να μοιάζουν με ξένη... "φυλή".!
  Κάντε κοπάνια τον σταυρό σας και την προσευχή σας στον... ΔΙΑ.!
  ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ "ΖΩΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ιεράρχης Πειραιώς γιατί δεν τολμά να κατηγορήσει τον Βουλευτιή του Συριζα Καραγιανιδη , σχετικά με τις ανθελληνικές του δηλώσεις { π.χ. δεν υπάρχουν Εθνικά σύνορα της Ελλάδας , αλλά μόνο ταξικά σύνορα .......}και τον επίσης στέλεχος του αυτού κόμματος Θεοδωρίδη [ πού χάρισε τα Ιμια στους Τούρκους ].
  Γιατί δεν τολμά να κατηγορίσει κάποιες συνιστώσες του Σύριζα , που μιλούν για αθεϊσμό , για κατάργηση συνόρων , για χορήγηση συλλήβδην Ελληνικής υπηκοότητας σε όλους τους λάθρα εισερχόντες στην Ελλάδα , για κατάργηση της θρησκείας , για διχοτόμηση του Αιγαίου , για ...................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Πειραιως επεσε θυμα παραπληροφορησης των ΜΜΕ τα οποια εδω και χρονια αναμασανε το ιδιο ψεμα, τα ιδια ΜΜΕ δεν μας ενημερωσαν ποτε για τους αθεους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ,

  αληθεια αν ειχε πει καποιος αλλος εκτος απο τον βουτυρομπεμπε Βαρβιτσιωτη το "ειναι αναφερετο δικαιωμα του καθενος να καιει την Ελληνικη σημαια" τι θα ειχε γινει; απλα χαμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η ΝΔ το 2000 ειχε πει οτι θα επαναφερει με νομοθετικη ρυθμιση την προαιρετικη αναγραφη του θρησκευματος στις ταυτοτητες, το ειδατε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φιλε ZAGLOS
  το Ισαακ δεν ειναι ονομα
  ειναι επιθετο.............

  χρησιμοποιω το ονομα ΙΣΑΑΚ-ΣΟΛΩΜΟΥ
  σαν φορο τιμης στους 2 ηρωες Κυπριους αδελφους , που δολοφονηθηκαν απο τους τουρκους .........
  και μαλιστα ο πατερας και η αδελφη του Σολωμου ειναι με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και το ΕΛΑΜ στην Κυπρο.

  Δεν ειμαι απο Κυπρο...ειμαι ελλαδιτης και μαλιστα απο την Μακεδονια.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Να είσαι καλά συνέλληνα και πατριώτη Μακεδόνα και εγώ Μακεδόνας γνήσιος από Χαλκιδική, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι, δεν επιτρέπεται να χυδαιολογούμε κατά τα σεβάσματα των προγόνων μας!
  Κάποιος πρέπει να είναι είτε πολύ βλάκας, είτε πολύ διεστραμμένος σιωνιστής, όταν θεωρεί ότι όλοι πρέπει να σέβονται τα δικά του θρησκευτικά σεβάσματα, την ώρα που αυτός όχι μόνο δεν σέβεται, αλλά προσβάλλει χυδαία και ακατάπαυστα τα θρησκευτικά σεβάσματα των άλλων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλά,οι Χρυσαυγίτες σαν ειδωλολάτρες και δωδεκαθεϊστές δηλώνουν τώρα υπερ της...ανεξιθρησκείας.!
  Καπηλεύονται την επανάσταση του 1821 και αγνοούν
  τα αγράμματα πολιτικά και κοινωνικά περιτώμματα, ότι ο όρκος του Κολοκοτρώνη στην επανάσταση δινόταν γιά:
  "ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ".
  Αντί γιά Καλό Πάσχα Καλό ηλιοστάσιο και χαιρετισμούς στον ομοφυλοβρόντη Δία...ΖΩΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλό σου "ηλιοστάσιο" ανθέλληνα- γενίτσαρε και αντίχριστε Χρυσαυγίτη, πού δεν λέξη για τον όρκο Κολοκοτρώνη και την συμβολή της Ορδοδοξίας στην επανάσταση του Έθνους ΤΟ 1821.
  Χαιρετισμούς στον Κίσιγκερ και τον ομοφυλοβρόντη... Δία, ΖΩΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ...!
  Φόρα τη χλαμύδα και τα τσοκαράκια σου και τράβα στον Όλυμπο να προσευχηθείς, πολιτικό και κοινωνικό σκουπίδι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Το"Hλιοστάσιο" είναι μια πολύ σημαντική θεώρηση για να κατανοήσουμε τον κόσμο μας, οι πρώτοχριστιανοί πίστευαν ότι τα αστέρια είναι καρφωμένα στον ουρανό και ότι η γη είναι επίπεδη, οποιος δε έλεγε ότι είναι στρογγυλή το έκαιγαν ζωντανό!
  Εγώ πηγαίνω στον Όλυμπο, εσύ να πας στο ορος σιών, προσκυνημένη αδελφή.
  Ο Κολοκοτρώνης για να συμπαρασύρει τους αποκοιμισμένους από τον χριστιανισμό Έλληνες ίσως επικαλέσθηκε και τον χριστό, η αλήθεια αγράμματε είναι αυτή για την εκκλησία:

  H επανάστση του 21 έγινε πράξη από τη Φιλική Εταιρία που έβαλε τις βάσεις στην Οδησσό το 1816. Και στις 12 Απριλίου του 1820, με υπόδειξη του Ιωάννη Καποδίστρια, αρχηγός της ορίστηκε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης που έδωσε το σύνθημα της επανάστασης από το Ιάσιο της Μολδαβίας. «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ». «Η ώρα ήλθεν ώ Άνδρες Έλληνες…»
  Ο πατριάρχης Γρηγόριος μεταξύ άλλων αρχιδιαβόλων ιερέων καταδίκασαν τις ενέργειες του Υψηλάντη και αφόρισαν την επανάσταση, σαν «έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας (τουρκίας)... Αυτοί οι αχρείοι και κακόβουλοι, επινόησαν, και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με το δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης».
  Η τήρηση του όρκου χαρακτηρίστηκε «ολεθρία και θεομίσητος… διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς.... Λίγο πιο κάτω, οι αδιάντροποι, έγραφαν «Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους... αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι». Αυτά, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ αποφάνθηκε και ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφάνθηκε μαζί με άλλους 21 μητροπολίτες!
  Ρεεεε κανένας Έλληναααας! Μπούχτισα από γενίτσαρους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ακου προστάτη τού Αντίχριστου και "ουλουνόνε" των μπρατσωμένων αδελφών του κομματός σου, και των λοιπών πού "δεν σας... εγέρθητω".!
  Είσαι ψυχικά ανάπηρος και διανοητικά καθυστερημένος.
  Είσαι γιά λύπηση.
  Βρες παρηγοριά στην απελπισία σου και διάβαζε τις ανιστόρητες κουταμάρες σου.
  Μέχρι εκεί φθάνει το μυαλό και έτσι σε οδηγεί ο ανάπηρος ψυχικός κόσμος.
  Χαιρετισμούς στον Κίσιγκερ και τον ομοφυλοβρόντη... Δία, ΖΩΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
  2. Και πούσαι, κανε παράκληση στην μαριάμ να έρθει στον ύπνο μου να της χαρίσω τον στιλάτο κρίνο μου!

   Διαγραφή
 17. Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕ ΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΗΝΑΓΚΑΣΘΗ ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΤΑΡΙΟΤΑΝ ΑΛΛΑ Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΥΛΟΓΟΥΣΕ. ΚΑΙ Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΡΥΦΙΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ο ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΈΥΡΕΣ ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΓΙΑΤΙ ΜΑΛΩΝΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι ο χριστιανισμός σαν εβραϊκό δόγμα που στηρίζεται στην εβραϊκή μυθολογία της παλαιάς διαθήκης, είναι το δεκανίκι του σιωνισμού?
   Μα τι διάλα? Ο jushoua και όλο του το σόι, καθώς ευαγγελιστές, απόστολοι και πλήθος αγίων, εβραίοι σιωνιστές δεν ήταν όλοι? Για σκέψου!

   Διαγραφή
 19. Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΒΡΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗ. ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αμάν ρε συνέλληνα με ξεκούφανες!

  Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ένα άυλο on εξ σιών που δημιούργησε το σύμπαν?
  Δηλαδή ο θεός έπλασε τον εαυτό του και μετά τα πολλαπλά σύμπαντα?
  Δεν μπορώ να σας καταλάβω πως σκεφτόσαστε?
  Και που είναι αυτός ο θεός ρε φίλε, σε καμια ξέρα στον Ήλιο?

  E όχι ρε παιδιά, δεν ζούμε στον μεσαίωνα και είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ! Πιστεύουμε στην έρευνα και στήν λογική, όχι στα παραμυθια της ανατολής και τις δεισιδαιμονίες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ο Αβραάμ είναι ο "δημιουργός" του βιβλικού θεού!
  Η Αβρααμική ιδέα ότι υπάρχει ένας μοναδικός "αληθινός" θεός, υιοθετήθηκε και συνεχίστηκε και από πολλούς άλλους μετά από αυτόν.
  Μετά από μερικές γενιές, εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Μωυσής. Και αυτός παρέλαβε την αβρααμική ιδέα, τη προσάρμοσε και την εφάρμοσε δια πυρός και σίδηρου, και στους δικούς του και σ' αυτούς που κατέκτησε.

  Όλος ο ιουδαϊσμός αφορά προφήτες που συνεχίζουν το αβρααμικό όραμα. Και ο ιουδαϊσμός απέδειξε ότι είχε μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής.

  Όταν οι συνθήκες στη Μεσόγειο απαιτούσαν κάτι να γίνει, επειδή η ύπαρξη του ιουδαϊσμού βρισκόταν υπό απειλή, το αβρααμικό όραμα εύκολα μεταμορφώθηκε σε χριστιανισμό.
  Αργότερα επανέλαβε τον ίδιο άθλο και έδωσε στον αραβικό κόσμο μια νέα παραλλαγή του εαυτού του: τον μουσουλμανισμό!

  Οι Εβραίοι σήμερα είναι ο μονός λαός που διατηρεί τη θρησκεία του και τις παραδόσεις του, αφού πρώτα φρόντισαν, όλοι οι άλλοι λαοί να χάσουν τις δίκες τους θρησκείες και παραδόσεις.

  Ο χριστιανισμός δεν είναι μια νέα θρησκεία, που αποσπάστηκε από τον ιουδαϊσμό επειδή είχε ιδεολογικές διαφορές με αυτόν. Είναι απλώς ένας παραλλαγμένος ιουδαϊσμός, πολύ επιδέξια μεταμφιεσμένος και παρουσιασμένος με καινούργιο πρόσωπο και όνομα!
  Ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε άλλο από μια μηχανή παραγωγής "τεχνητών Εβραίων"!

  Εκτός από τη καταστροφή του Ελληνικού πολιτισμού και τον 1.000 χρόνο Μεσαίωνα σε όλη την Ευρώπη, συνεχίζει ακόμη και σήμερα να είναι ένα τεράστιο ναρκωτικό γα εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο το κόσμο.

  Όλοι όμως οι πιστοί έχουν κάτι κοινό: ποτέ δεν έχουν ελέγξει με μια κριτική ματιά αυτά που πιστεύουν! Ποτέ δεν έχουν βάλει τη νοημοσύνη τους ψηλότερα από αυτό που τους μάθανε να πιστεύουν!

  Έγιναν χριστιανοί προτού να είναι σε θέση να σκέπτονται και οι περισσότεροι από αυτούς περνάνε όλη τους τη ζωή, χωρίς καν η σκέψη η έστω η αμφιβολία, ότι ίσως και να έχουν εξαπατηθεί, να περνάει ποτέ από το μυαλό τους.

  Η γνώση όμως και η πίστη είναι δυο διαφορετικά πράγματα: Ενώ η γνώση απαιτεί κόπο και ερευνά για να αποκτηθεί, η πίστη δε χρειάζεται κανένα από αυτά τα δυο! Και δεν είναι τυχαίο ότι όσο περισσότερα ξέρει κανείς τόσο λιγότερο πιστεύεις...Ο Παύλος λέει πολύ καθαρά τι είναι πίστη:
  Πίστη σημαίνει σιγουριά γι' αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα γι' αυτά που δε βλέπουμε.
  Προς Εβραίους 11.1

  ΑπάντησηΔιαγραφή