Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ρύθμιση για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση, όσον αφορά την ένταξη επιχειρήσεων στον Τειρεσία, ζητεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας με επιστολή προς τα Yπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Κεντρική Eνωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Eνωση Ελληνικών Τραπεζών.
Το ΒΕΑ στην επιστολή του τονίζει ότι, εν μέσω της κρίσης, με την αδυναμία πολύ μεγάλου ποσοστού επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εγκαίρως, υπάρχει ο σοβαρότατος κίνδυνος ένα μεγάλο μέρος τους να βρίσκεται καταγεγραμμένο στο σχετικό Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων - ΣΑΥ («μαύρη λίστα») της Τειρεσίας Α.Ε. με συνέπεια την αδυναμία συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και την ανατροφοδότηση της κρίσης. Το ΒΕΑ προτείνει στο πλαίσιο αυτό και στο ειδικό θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του ΣΑΥ της Τειρεσίας Α.Ε. να διαγράφεται από το Σύστημα ο εκδότης επιταγής η οποία σφραγίστηκε και ο οποίος σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της την εξοφλεί κανονικά και προσκομίζει στην τράπεζα το αντίστοιχο στέλεχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου