Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ


Όταν από τούς 900 νεκρούς οί 300 είναι στρατιώτες καί οί 600 άμαχος πληθυσμός καί κυρίως γυναικόπαιδα , τότε δέν έχουμε συμβατικό πόλεμο σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο καί το δίκαιο τού πολέμου......

'Εχουμε έγκληματίες τού κοινού ποινικού δικαίου καί 'αρμοδιο είναι τό διεθνές δικαστήριο .

Η λεγόμενη διεθνής κοινότητα , όφείλει εδώ καί τώρα νά σταματήσει νά άρκείται σε αναποτελεσματικές καταγγελίες καί να οδηγήσει τούς υπαίτιους εγκληματίες τού Ισραήλ στό διεθνες δικαστήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου