Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Μέ την ευκαιρία το περιοδικό http://grmanifesto.wordpress.com/ μας θυμίζει την εξέγερση των Κυπρίων την 1η Απριλίου 1955,την οποίαν λησμονήσαμε και ομολογούμε ότι είμαστε ασυγχώρητοι
Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ.
Με σύνθημα εκείνο, το οποίον μας κατέλιπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην “Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ”.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ,Από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι, ο
ι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνικήν ιστορίαν διά να διατηρήσουν την ελευθερίαν των, οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού έπους.
Μας ατενίζουν οι αγωνισταί του ‘21, οι οποίοι μας εδίδαξαν, ότι η απελευθέρωσις από τον ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το ΑΙΜΑ.
Μας ατενίζει, ακόμη, σύμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος μας παρακολουθεί με αγωνίαν, αλλά και με εθνικήν υπερηφάνειαν.
Ας απαντήσωμεν με έργα, ότι θα γίνωμεν “πολλώ κάρρονες” τούτων.
Είναι καιρός να δείξωμεν εις τον κόσμον, ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι ΑΔΙΚΟΣ και εν πολλοίς ΑΝΑΝΔΡΟΣ, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία.

Εάν οι δυνάσται μας δεν θέλουν να αποδώσουν την λευτεριά μας, μπορούμε να την διεκδικήσουμε με τα ίδια μας τα ΧΕΡΙΑ και με το ΑΙΜΑ μας.
Ο αγών θα είναι σκληρός.
Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και τον αριθμόν.
Ημείς διαθέτομεν την ΨΥΧΗΝ.
Έχομεν και το ΔΙΚΑΙΟΝ με το μέρος μας.
Γι’ αυτό και θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ
ΕΛΛΗΝΕΣ,Όπου και αν ευρίσκεσθε ακούσατε την φωνή μας.ΕΜΠΡΟΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ…
Ε.Ο.Κ.Α.Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ
1η Απριλίου 1955

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου