Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

H" ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ G20

ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΙ

Δειλή και αδύναμη η Ευρώπη στη σύνοδο G20, ενώ η κρίση βαθαίνει.
H Φιλελεύθερη Συμμαχία σε ανακοίνωσή της για τη σύνοδο G20 διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται στη σύνοδο αυτή κατακερματισμένη και άτολμη.
Σε μια περίοδο οξύτατης διεθνούς οικονομικής κρίσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται να ενδιαφέρονται μόνο για τα στενά εθνικά τους συμφέροντα ή, ακόμα χειρότερα, μόνο για την επανεκλογή τους.
H Φιλελεύθερη Συμμαχία υπενθυμίζει ότι πριν εννιά χρόνια οι Ευρωπαίοι ηγέτες διατύπωναν τη στρατηγική της Λισσαβόνας η υλοποίηση της οποίας μέχρι το 2010 θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «να γίνει η πιο δυναμική και ανταγωνιστική βασισμένη στη γνώση οικονομία στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία διαπιστώνει ότι η σημερινή κρίση μεγεθύνει και επαναφέρει στο προσκήνιο χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός εκάστου των μελών της.
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία θεωρεί ότι οι Ευρωπαϊκές ηγεσίες, είναι πλέον καιρός να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες πολιτικοοικονομικές προκλήσεις μέσω αναπροσανατολισμού των Ευρωπαϊκών πολιτικών, από τις ανεπιτυχείς επιδοματικές (πχ Κοινή Αγροτική Πολιτική), σε πολιτικές επέκτασης και απελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς, δίωξης των μονοπωλίων, εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, καταπολέμησης της διαφθοράς και του εγκλήματος και τη διασφάλιση αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και αμυντικών δομών.
Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει, ενόψει μάλιστα των ευρωεκλογών του Ιουνίου, την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης μέσω ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα ιδρύει ομοσπονδιακούς πανευρωπαϊκούς θεσμούς και θα μετατρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ομοσπονδιακό κράτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου