Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

«ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ» ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΓΗ…!!!

ΔΕΝ… «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ…!!!

Η Ελλάδα παραβίασε τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας εκφράζοντας αντιρρήσεις που "εμπόδισαν" την ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
Η ετυμηγορία του ΔΔΧ ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Δικαστηρίου κ. Χισάσι Οβάντα.
Το Δικαστήριο δεν κρίνει σκόπιμο να ζητήσει από την Ελλάδα να απέχει απ' οποιαδήποτε έκφραση αντίρρησης στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο μέλλον", αποφάνθηκε ο Ιάπωνας δικαστής.
Με τον τρόπο αυτό, η Χάγη δικαίωσε το ένα σκέλος της προσφυγής των Σκοπίων, απέρριψε όμως τη δεύτερη και σημαντικότερη αξίωση της κυβέρνησης του Νίκολα Γκρούεφσκι.
Επί της ουσίας, οι 15 δικαστές που απαρτίζουν το ΔΔΧ αποφάνθηκαν ότι τον Απρίλιο του 2008, εκφράζοντας αντιρρήσεις στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.
Η επίδικη παράγραφος αναφέρει ότι "το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος (Ελλάδα) συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην αίτηση εισδοχής ή στη συμμετοχή του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους(FYROM) ως μέλους σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος.
Η Ελλάδα, εν τούτοις , διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμμετοχή από τις, προαναφερθείσες εάν, και στο μέτρο που, η FYROM πρόκειται να αναφέρεται σε τέτοιους οργανισμούς ή θεσμούς διαφορετικά από ό,τι στην παράγραφο 2 της αποφάσεως 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών".
Τώρα τι ουσιαστικά πολιτικά και νομικά αποτελέσματα παράγει το σκεπτικό και το διά ταύτα της απόφασης δεν είμαστε προς τον παρόν τουλάχιστον να το αξιολογήσουμε…
Αναμένουμε ανακοίνωση της Κυβέρνησης…!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου